Công ty CP xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Vinalab

Địa chỉ: Số 61, ngõ 105 đường Xuân La,
Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 098.44.33.936
Email: thietbikhoahocbk@gmail.com

Hệ thống quản lý dụng cụ đo lường

Việc ứng dụng các thiết bị đo lường trong các ngành nghề cho phép thể hiện rõ ràng, chính xác theo đơn vị đo lường quốc tế. Các thiết bị đo lường tiêu chuẩn cho kết quả, số liệu đo đạc chính xác, trong thời gian nhanh chóng, thao tác đo lường đơn giản. Nhờ có các thiết bị đo lường mà các hoạt động sản xuất, nghiên cứu sản xuất, nghiên cứu khoa học trở nên sáng tạo và thuận tiện, dễ dàng hơn.

Hệ thống quản lý dụng cụ đo lường

1. Hệ thống quản lý đo lường

1.1 Tổng quát Công tác đo lường của công ty do kỹ sư trưởng phụ trách phòng chất lượng phụ trách và tổ quản lý đo lường tổ chức và thực hiện. Mục tiêu đo lường của công ty là thực hiện các luật và quy định về đo lường trong toàn công ty, đồng thời tích cực thúc đẩy việc sử dụng các đơn vị đo lường hợp pháp, để mỗi giá trị đo lường trong công ty có thể được truy xuất theo các tiêu chuẩn đo lường quốc tế và quốc tế cao nhất để đảm bảo độ chính xác của mỗi giá trị đo lường Đáng tin cậy, cải thiện cấp độ quản lý đo lường của công ty và cấp độ phát hiện đo lường, để đảm bảo và cải thiện các dịch vụ chất lượng sản phẩm của công ty.

1.2 Quản lý hệ thống quản lý đo lường Hệ thống quản lý đo lường của công ty được tổ chức và biên soạn bởi nhóm quản lý đo lường, phòng chất lượng xem xét và ban hành sau khi được kỹ sư trưởng phê duyệt. Các phương pháp quản lý như ban hành và khôi phục hệ thống quản lý đo lường cũng giống như quản lý tài liệu của công ty.

2. Hệ thống quản lý dụng cụ đo lường

1. Các dụng cụ đo lường được đề cập đến trong hệ thống này bao gồm các dụng cụ đo lường được sử dụng để kiểm tra các bộ phận và thành phần của sản phẩm, vận hành sản xuất sản phẩm và kiểm tra xuất xưởng sản phẩm.

2. Mua dụng cụ đo lường

2.1 Mỗi bộ phận có thể nộp đơn đề nghị mua mới hoặc thay thế phương tiện đo khi cần thiết, đơn đó sẽ được tổ quản lý đo lường thẩm định và trình tổng giám đốc phê duyệt, sau đó trình bộ phận thiết bị để tổ chức mua sắm.

2.2 Phương tiện đo được mua phải có nhãn hiệu của giấy phép sản xuất phương tiện đo và có đơn vị đo lường hợp pháp.

3. Nghiệm thu và bảo quản dụng cụ đo

3.1- Sau khi bộ phận thiết bị mua hàng sẽ trình đội quản lý đo lường kiểm tra và nghiệm thu.

3.2- Đối với phương tiện đo mà doanh nghiệp không đủ năng lực thực hiện kiểm định đo lường, Tổ quản lý đo lường tổ chức gửi phương tiện đo đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm định, đối với phương tiện đo chưa qua kiểm định đo lường hoặc kiểm định đo lường không đạt. sẽ không được kiểm tra và lưu trữ trong kho. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất dụng cụ đo lường sẽ không được sử dụng như một chứng chỉ năng lực.

3.3 Bộ phận thiết bị có trách nhiệm xử lý việc trả lại và thay thế các phương tiện đo mới mua đã bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn.

3.4. Phương tiện đo mới mua đã qua kiểm định đo lường có thể được xử lý báo cáo tài chính sau khi được Tổ quản lý đo lường xác nhận. Tổ quản lý đo lường cần đến kho và làm thủ tục đăng ký phương tiện đo mới mua và nộp Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, sổ tay hướng dẫn, giấy chứng nhận xác minh, các bản vẽ và tài liệu liên quan được lưu giữ tập trung, và các dụng cụ đo lường được đánh số và đăng ký.

4. Hệ thống sử dụng, bảo trì và bảo dưỡng các dụng cụ đo lường

4.1 Bộ phận hoặc cá nhân sử dụng có trách nhiệm quản lý và sử dụng công tơ hàng ngày.

4.2.Các dụng cụ đo đủ tiêu chuẩn phải được sử dụng theo đúng phương pháp và yêu cầu của dụng cụ để đảm bảo độ chính xác của dụng cụ đo. Nhóm quản lý đo lường có thể yêu cầu chuẩn bị hướng dẫn vận hành và bảo trì cho các dụng cụ đo lường cụ thể.

4.3 Mọi người phải bảo quản tốt các loại dụng cụ đo, không ai được tự ý tháo, lắp dụng cụ đo, khi sử dụng phải chú ý đến phạm vi đo của dụng cụ đo, không được sử dụng vượt quá phạm vi. Các dụng cụ đo lường không cần sử dụng trong thời gian dài cần được bảo quản đúng cách.

4.4 Người sử dụng phương tiện đo cần chú ý đến thời hạn hiệu lực kiểm định của phương tiện đo đã sử dụng, không sử dụng phương tiện đo đã quá thời hạn kiểm định hoặc chưa được kiểm định và chủ động báo cáo với Tổ quản lý đo lường. Nếu phát hiện có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng phương tiện đo thì phải báo cáo với người giám sát để kịp thời liên hệ với nhóm quản lý đo lường và chỉ được sử dụng sau khi đại tu và kiểm định lại.

4.5 Người sử dụng phương tiện đo phải có trách nhiệm bảo dưỡng phương tiện đo hàng ngày.

4.6- Nếu không được sự đồng ý của Tổ quản lý đo lường thì không được mượn riêng phương tiện đo, nếu phát hiện phương tiện đo mượn của tư nhân phải thu hồi ngay thì xử phạt các bên, mất phương tiện đo mượn thì được bồi thường tại giá.

5. Phế liệu của dụng cụ đo lường

5.1 Đối với các dụng cụ đo lường không còn giá trị sử dụng hoặc giá trị bảo dưỡng, bộ phận sử dụng phải nộp đơn đề nghị loại bỏ.

5.2 Sau khi đơn xin phế liệu được Tổ quản lý đo lường xác nhận thì sẽ trình Tổng giám đốc phê duyệt.

5.3 Đội quản lý đo lường chịu trách nhiệm về việc hủy bỏ tài khoản phương tiện đo đã được phê duyệt để loại bỏ.

Thứ ba, mức độ kiểm tra định kỳ và tùy chỉnh các dụng cụ đo lường

1. Phương tiện đo của toàn công ty phải kiểm định định kỳ theo kế hoạch kiểm định định kỳ Kế hoạch kiểm định định kỳ do Tổ quản lý đo lường lập.

2. Phương tiện đo đến hạn kiểm định hàng tuần phải được Tổ quản lý đo lường cử đi kiểm định, phương tiện đo chưa được kiểm định hết thời hạn kiểm định thì không

3. Đơn vị kiểm định phương tiện đo của công ty phải là tổ chức đáp ứng các yêu cầu quốc gia có liên quan.

4. Tất cả các phòng ban của công ty cần hợp tác trong việc thực hiện kiểm tra định kỳ các dụng cụ đo lường. Tất cả các dụng cụ đo lường đang sử dụng phải được kiểm định định kỳ; chúng không được phép sử dụng cho đến khi chưa kiểm định hết thời hạn kiểm định; bộ phận sử dụng phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ công việc.

5. Phương tiện đo đã được kiểm định phải đáp ứng các yêu cầu của quy định kiểm định thì mới được đưa vào sử dụng.

6. Thiết bị đã được kiểm định phải có chứng chỉ kiểm định.

7. Làm tốt công tác lập hồ sơ kiểm định định kỳ, lưu các điều kiện kiểm định và số liệu kiểm định vào hồ sơ kỹ thuật.

8. Đối với các phương tiện đo trong thời hạn kiểm định, nếu có vấn đề về giá trị hoặc hư hỏng phải gửi đến bộ phận quản lý chất lượng để xử lý bất cứ lúc nào, nếu không, người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm về tai nạn chất lượng.

9. Nghiêm cấm việc chuyển giao và sử dụng các phương tiện đo không đủ tiêu chuẩn.

10. Phương tiện đo không đủ tiêu chuẩn sau khi kiểm định phải được sửa chữa, kiểm định lại sau khi sửa chữa và được cấp phép sử dụng sau khi đủ tiêu chuẩn.

4. Hệ thống quản lý phòng đo:

1. Phòng đo lường là nơi quan trọng để đo lường và kiểm định của công ty, những người không có mặt trong phòng không được phép vào nếu không được phép. Nhân sự người nước ngoài phải được sự đồng ý của Phòng quản lý chất lượng trước khi nhập cảnh.

2. Phòng ở phải được giữ sạch sẽ, khô ráo, yên tĩnh, nghiêm cấm hút thuốc, vui chơi, gây ồn ào.

3. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy an toàn, cất giữ các vật liệu dễ cháy trong phòng đo đúng nơi quy định và bảo quản đúng cách. Những người ngoài khác không được phép vào phòng với các vật dụng dễ cháy, nổ và ăn mòn.

4. Thực hiện tốt công tác sản xuất an toàn, văn minh, tuân thủ chế độ công tác đo đếm, giữ gìn vật dụng, phòng ở sạch sẽ.

5. Làm tốt công việc chống ẩm, động đất và phòng chống cháy nổ.

5. Dữ liệu đo lường và chứng chỉ và hệ thống quản lý nhãn hiệu

1. Tăng cường quản lý các dữ liệu về kiểm tra hàng hóa đến, kiểm tra quá trình, kiểm tra cuối cùng trong đo và kiểm tra, thiết lập và cải tiến các tệp công nghệ đo lường.

2. Việc điền các dữ liệu đo lường khác nhau phải rõ ràng, chính xác, kịp thời, không được sửa đổi, đơn vị đo lường phải là đơn vị đo lường hợp pháp.

3. Bản chính của các chứng chỉ kiểm định đối với các phương tiện đo phải được lưu tại Phòng Quản lý chất lượng, trường hợp cần chứng chỉ cho từng vị trí việc làm, Phòng Quản lý chất lượng cung cấp bản sao của các chứng chỉ đó.

4. Căn cứ vào kết quả kiểm định và tình trạng thực tế của từng phương tiện đo, Tổ quản lý đo lường có trách nhiệm gắn biển trạng thái ba màu.

5. Làm tất cả các loại hồ sơ gốc, các loại công việc đăng ký thẻ tài khoản, sao cho số liệu rõ ràng và chính xác.

6. Bất kỳ báo cáo nào được trình lên cấp trên, trong đó có dữ liệu cần đo, sẽ phải tuân theo dữ liệu của Phòng Quản lý Chất lượng.

6. Trách nhiệm của nhân viên đo lường

1. Chăm chỉ nghiên cứu các luật, quy định về đo lường và kinh doanh công nghệ đo lường, hiểu và nắm rõ tình hình sản xuất và cơ cấu sản phẩm, các hạng mục và yêu cầu thử nghiệm, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ quản lý đo lường.

2. Hiểu các yêu cầu sử dụng và bảo trì của các dụng cụ đo khác nhau, và chỉ sau khi kiểm tra và bảo dưỡng cần thiết các dụng cụ đo do người sử dụng trả lại mới có thể phân phối lại để sử dụng.

3. Lập kế hoạch kiểm định định kỳ cho các dụng cụ đo lường và sắp xếp việc kiểm tra hàng tuần.

4. Chịu trách nhiệm về việc phát hành và mượn dụng cụ đo lường, cung cấp cho bộ phận quản lý chất lượng khi có nhu cầu mua các loại dụng cụ đo lường khác nhau.

5. Thường xuyên đến xưởng, bộ phận kiểm tra các dụng cụ đo đang sử dụng, giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời để đảm bảo tính đồng bộ và liên tục của dụng cụ đo.

6. Lập hồ sơ quản lý đo lường, làm tốt công tác quản lý dữ liệu đo lường, tổ chức và đăng ký các loại hồ sơ gốc theo quy định, cung cấp số liệu tin cậy cho việc hướng dẫn sản xuất và quản lý chất lượng.

7. Đối với những người vi phạm pháp luật, quy định về đo lường và hệ thống quản lý đo lường có liên quan của công ty gây thiệt hại về kinh tế thì cán bộ quản lý đo lường có quyền tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất xử lý với lãnh đạo phụ trách.

7. Trách nhiệm công việc của nhân viên kiểm định đo lường

1. Làm quen và nắm vững các phương pháp, mục tiêu và nhiệm vụ của dự án xác minh, có thể thực hiện và đánh giá một cách chính xác chất lượng và kết quả của công việc xác minh, đồng thời có được chứng chỉ kiểm định viên tương ứng sau khi trải qua khóa đào tạo tại chỗ và thẩm định, lượng định, đánh giá

2. Quen thuộc và có khả năng thực hiện nghiêm túc các luật, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình xác minh khác nhau liên quan đến dự án xác minh mà bạn đang tham gia, để đảm bảo rằng công việc xác minh là khoa học và có cơ sở;

3. Lập hồ sơ gốc của công việc thẩm tra để đảm bảo hồ sơ gốc và các số liệu kỹ thuật liên quan là khách quan, đúng sự thật, đầy đủ và rõ ràng;

4. Đảm bảo rằng các chứng chỉ / báo cáo hiệu chuẩn / thử nghiệm được cấp là khoa học, công bằng, chính xác và đáng tin cậy và chịu trách nhiệm về các chứng chỉ / báo cáo do mình cấp;

5. Giữ môi trường, cơ sở vật chất, thiết bị phòng thí nghiệm an toàn, ngăn nắp, trật tự;

6. Đảm bảo hiệu lực hiện hành của các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình kiểm định đã thực hiện, và đảm bảo rằng các tiêu chuẩn đo lường được sử dụng là đủ tiêu chuẩn và trong thời hạn hiệu lực.

Tin liên quan

Messenger zalo Phone
arrow_upward